Li2CrO4, gult, hygroskopisk, krystallinsk pulver. Brukes som antikorrosjonsmiddel i kjøle- og klimaanlegg, i alkoholiske frostvæsker for biler, i vannkjølte kjernereaktorer m.m.