Eutektoid, blanding, sammensetning for en blanding av to faste stoffer som ved avkjøling gjennomløper en reaksjon som minner om eutektisk reaksjon (se eutektisk blanding). Forskjellen er at reaktanten er et fast stoff (en fast løselighetsfase): fast1→fast2 + fast3.