hydrogenklorid

Ved romtemperatur er hydrogenklorid (HCl) er fargeløs gass med stikkende lukt. Tetthet av gassen ved 0 °C og 1 atm er 1,639 mg/mL. Hydrogenkloridgass danner en tåke av saltsyredråper i fuktig luft.

Faktaboks

uttale:
hydrogˈenklorid

Hydrogenkloridgass lar seg lett fortette til en fargeløs væske med kokepunkt −85,0 °C. Væsken fryser ved −114,2 °C.

Hydrogenklorid danner et monohydrat (H5O2Cl) og et trihydrat (H5O2Cl ·H2O) ved lav temperatur. I begge er kationet H2O-H-OH2+.

Egenskaper

Helt tørr hydrogenkloridgass er lite reaktiv og angriper ikke metaller som sink, magnesium og jern. Derimot «brenner» alkali- og jordalkalimetallene i hydrogenklorid.

Hydrogenklorid løses lett i vann. Ved 20 oC og 1 atm trykk inneholder løsningen 11,5 mol/L hydrogenklorid dvs pH i løsningen er ca. 1.

Vannløsninger av hydrogenklorid kalles saltsyre, som er en viktig syre og fremstilles industrielt i stor målestokk.

Forekomst, fremstilling

I naturen forekommer hydrogenklorid bare i små mengder i gasser fra vulkaner. Hydrogenklorid fremstilles teknisk ved å varme opp natriumklorid med konsentrert svovelsyre:

2NaCl(s) + H2SO4(aq) → Na2SO4 (aq)+ 2HCl(g)

En annen metode består i direkte reaksjon mellom klor og hydrogen:

H2 (g) + Cl2 (g) → 2HCl(g)

Betydelige mengder hydrogenklorid fås som biprodukt ved klorering av alifatiske og aromatiske hydrokarboner, f.eks. under klorering av benzen:

C6H6 (l) + Cl2 (g) → C6H5Cl(s) + HCl(g)

Bruk

Ren, flytende hydrogenklorid blir brukt istedenfor konsentrert saltsyre, og anvendes f.eks. til direkte fremstilling av:

Vinylklorid av acetylen: C2H2(g) + HCl(l) → C2H3Cl(g)

Etylklorid av etylen: C2H4(g) + HCl(l) → C2H5Cl(g)

Hydrogenklorid blir også brukt som katalysator f.eks. ved isomerisasjon av alifatiske hydrokarboner.

Grenseverdi for hydrogenklorid i arbeidsatmosfære er 7 mg/m3. Høyere konsentrasjon kan gi akutt bronkitt som gjerne avtar etter få dager.

Kommentarer (1)

skrev Song Solli

Hydrogenklorid danner korrosive saltsyre i kontakt med vann som er i kroppsvevet. Innånding av damp kan forårsake hoste, kvelning, betennelse i nese, hals og øvre luftveier, og i alvorlige tilfeller, lungeødem, sirkulasjonssystemsvikt og død. Hudkontakt kan forårsake rødhet, smerter og alvorlige brannskader. Hydrogenklorid kan forårsake alvorlige brannskader i øyet og permanente øyeskader. Dental misfarging eller erosjon, blødende tannkjøtt, hornhinnenekrose, konjunktivitt, øye og nasal irritasjon, nasal sårdannelse, neseblødning, halsirritasjon og sår, har vært observert.Endringer i pustemønster, irritasjon, endringer i lungefunksjon, korrosjon og ødem i luftveier, kronisk bronkitt og noncardiogenic lungeødem har vært observert.Gastritt, brannsår, mage blødning, dilatasjon, ødem nekrose, og strikturer kan forekomme.Iskemi og levertoksisitet kan observeres.» «Nefritt og nyresvikt kan forekomme.Kronisk eller langvarig eksponering kan være forbundet med endringer i lungefunksjon, kronisk bronkitt, dermatitt, erosjon av tannemalje, konjunktivitt, og utilslørt øvre luftveier abnormiteter.Minimum dødelig eksponering hos mennesker varierte fra 3000 ppm for 5 minutter til 1300 ppm i 30 minutter og 81 minutter. Innånding på 50 til 100 ppm i en time var knapt utholdelig hos mennesker.«Sikkerhetsdatablad-saltsyre(33-35%)» at “Generelt: Konsentrert saltsyre og dens damper er sterk etsende på alle kroppens vev og kan være livstruende å ta inn. Merk! Etseskader kan utvikles over flere timer etter påvirkningen.” “Innånding: Syredamper kan irritere/etse på slimhinner i svelg og luftveier og gi brennende smerte, hoste, åndenød og livstruende lungeskade i alvorlige tilfeller. Langvarig påvirkning (damper) kan skade tenner.”

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg