hydrogenklorid

Artikkelstart

Hydrogenklorid er en kjemisk forbindelse av hydrogen og klor med kjemisk formel HCl. Ved romtemperatur er hydrogenklorid en fargeløs gass med stikkende lukt. Tettheten til gassen ved 0 °C og 1 atm er 1,639 mg/mL. Løst i vann danner hydrogenklorid saltsyre. Hydrogenkloridgass i fuktig luft danner en tåke av saltsyredråper.

Faktaboks

Uttale
hydrogˈenklorid

Hydrogenkloridgass lar seg lett fortette til en fargeløs væske med kokepunkt −85,0 °C. Væsken fryser ved −114,2 °C.

Hydrogenklorid danner et monohydrat (H5O2Cl) og et trihydrat (H5O2Cl ·H2O) ved lav temperatur. I begge er kationet H2O-H-OH2+.

Egenskaper

Helt tørr hydrogenkloridgass er lite reaktiv og angriper ikke metaller som sink, magnesium og jern. Derimot «brenner» alkali- og jordalkalimetallene i hydrogenklorid.

Hydrogenklorid løses lett i vann. Ved 20 °C og 1 atm trykk inneholder løsningen 11,5 mol/L hydrogenklorid, noe som vil si at pH i løsningen er ca. 1.

Vannløsninger av hydrogenklorid kalles saltsyre, og dette er en viktig syre som fremstilles industrielt i stor målestokk.

Forekomst, fremstilling

I naturen forekommer hydrogenklorid bare i små mengder i gasser fra vulkaner. Hydrogenklorid fremstilles teknisk ved å varme opp natriumklorid, NaCl, med konsentrert svovelsyre, H2SO4, som illustrert i følgende reaksjonsligning:

2NaCl (s) + H2SO4 (aq) → Na2SO4 (aq) + 2HCl (g)

En annen metode for fremstilling av hydrogenklorid består i direkte reaksjon mellom klor- og hydrogengass:

H2 (g) + Cl2 (g) → 2HCl (g)

Betydelige mengder hydrogenklorid fås som biprodukt ved klorering av alifatiske og aromatiske hydrokarboner, for eksempel under klorering av benzen:

C6H6 (l) + Cl2 (g) → C6H5Cl (s) + HCl (g)

Bruk

Ren, flytende hydrogenklorid kan brukes istedenfor konsentrert saltsyre, og anvendes for eksempel til direkte fremstilling av:

Hydrogenklorid blir også brukt som katalysator, for eksempel ved isomerisering av alifatiske hydrokarboner.

Grenseverdien for hydrogenklorid i arbeidsatmosfære er 7 mg/m3. Høyere konsentrasjon kan gi akutt bronkitt som gjerne avtar etter få dager.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Song Solli

Hydrogenklorid danner korrosive saltsyre i kontakt med vann som er i kroppsvevet. Innånding av damp kan forårsake hoste, kvelning, betennelse i nese, hals og øvre luftveier, og i alvorlige tilfeller, lungeødem, sirkulasjonssystemsvikt og død. Hudkontakt kan forårsake rødhet, smerter og alvorlige brannskader. Hydrogenklorid kan forårsake alvorlige brannskader i øyet og permanente øyeskader. Dental misfarging eller erosjon, blødende tannkjøtt, hornhinnenekrose, konjunktivitt, øye og nasal irritasjon, nasal sårdannelse, neseblødning, halsirritasjon og sår, har vært observert.Endringer i pustemønster, irritasjon, endringer i lungefunksjon, korrosjon og ødem i luftveier, kronisk bronkitt og noncardiogenic lungeødem har vært observert.Gastritt, brannsår, mage blødning, dilatasjon, ødem nekrose, og strikturer kan forekomme.Iskemi og levertoksisitet kan observeres.» «Nefritt og nyresvikt kan forekomme.Kronisk eller langvarig eksponering kan være forbundet med endringer i lungefunksjon, kronisk bronkitt, dermatitt, erosjon av tannemalje, konjunktivitt, og utilslørt øvre luftveier abnormiteter.Minimum dødelig eksponering hos mennesker varierte fra 3000 ppm for 5 minutter til 1300 ppm i 30 minutter og 81 minutter. Innånding på 50 til 100 ppm i en time var knapt utholdelig hos mennesker.«Sikkerhetsdatablad-saltsyre(33-35%)» at “Generelt: Konsentrert saltsyre og dens damper er sterk etsende på alle kroppens vev og kan være livstruende å ta inn. Merk! Etseskader kan utvikles over flere timer etter påvirkningen.” “Innånding: Syredamper kan irritere/etse på slimhinner i svelg og luftveier og gi brennende smerte, hoste, åndenød og livstruende lungeskade i alvorlige tilfeller. Langvarig påvirkning (damper) kan skade tenner.”

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg