Polysulfid er en type kjemisk forbindelse av svovel og et metall. Den generelle kjemiske formelen er M2S1+x, hvor M er et enverdig metall og x er et tall fra 1 til 4, unntagelsesvis opp til 8. Stoffet er et gult til brunrødt pulver.