AgONC (knallsølv), sølvsaltet til knallsyren, HONC. Eksploderer lettere enn knallkvikksølv (se knallsyre) f.eks. allerede ved lett berøring. Brukes iblant i moroartikler.