Kadmiumjodid er en kjemisk forbindelse med kjemisk formel CdI2, se kadmiumhalogenider.