Metalloid er en betegnelse på grunnstoffer med egenskaper mellom metall og ikke-metall, det samme som halvmetall.