Borkarbid, et fint, svart pulver eller svarte, glinsende, meget harde og sprø krystaller med smeltepunkt 2470 °C og kokepunkt over 3500 °C. Borkarbid eksisterer over et sammensetningsintervall. Kommersiell betegnelse er B4C. Med utgangspunkt i krystallstruktur er B13C2 og B12C3 mer representative formler. Stoffet har hardhet mellom silisiumkarbid (karborundum) og diamant. Kjemisk er det meget stabilt. Det brukes som slipemiddel for hardmetaller, i skjæreverktøy for glass m.m., for innfangning av nøytroner i atomreaktorer, til pansring av kjøretøyer m.m.