Na2S2O3 · 5H2O, fiksersalt, antiklor, tidligere feilaktig kalt natriumhyposulfitt, brukes i fotografi til fikserbad. Det løser det ikke reduserte sølvsaltet i fotografisk emulsjon og overfører det i en lett løselig kompleksforbindelse. Under betegnelsen antiklor brukes natriumtiosulfat til nøytralisasjon av det frie kloret som måtte være igjen på tekstiler, cellulose o.l. etter at disse stoffene er blitt bleket med klor. I laboratorier brukes natriumtiosulfat mest til jodometriske titreranalyser.