Kalsiumbromid er en kjemisk forbindelse som løser seg lett i vann. Det brukes til fremstilling av fotografiske plater og papir, tidligere også som beroligende middel. Kjemisk formel er CaBr2.