Cyankalium er en foreldet betegnelse på det svært giftige stoffet kaliumcyanid.