Metalloksider, metallenes oksygenforbindelser. De fleste er baseanhydrider, dvs. at de med syrer danner salter hvor metallet utgjør den elektropositive del av saltet. Det finnes imidlertid også metalloksider som har sur eller amfoter karakter. Se beskrivelse under de enkelte metaller.