Natriumperklorat er en kjemisk forbindelse som dannes ved oppvarming av natriumklorat. Stoffet brukes i sprengstoffblandinger og som analysereagens. Den kjemiske formelen er NaClO4 · H2O.