Dinatriumtetraborat er et systematisk navn på den kjemiske forbindelsen som vanligvis kalles boraks. Egentlig heter stoffet dinatriumtetraboratdekahydrat, og den kjemiske formelen er Na2B4O7·10H2O.