Li2CO3, hvitt krystallinsk pulver, den mest alminnelige litiumforbindelse og et viktig utgangsmateriale for fremstilling av andre litiumforbindelser. Det anvendes ved fremstilling av keramikk og spesielle glassorter, glasurer og emalje, i selvlysende malinger, fernisser og farger. Dessuten som katalysator, som overtrekk på elektriske sveiseelektroder, som tilsetning til elektrolysesmelten ved fremstilling av aluminium og magnesium, i medisinen ved behandling av bipolar lidelse (manisk-depressiv sinnslidelse) m.m.