Kammersyre er svovelsyre som samles i blykamrene ved produksjon etter blykammermetoden, som er en foreldet metode for å produsere svovelsyre.