Natriumjodid er en kjemisk forbindelse med kjemisk formel NaI. Det er et lettløselig stoff som fremstilles og brukes på lignende måte som kaliumjodid.