LiIO3, fargeløse, heksagonale krystaller med utpregede piezoelektriske egenskaper. Krystallene virker som frekvensfordobler for laserlys. Litiumjodat blir anvendt i elektrooptikken.