Ferricyankalium er en eldre betegnelse for rødt blodlutsalt. Den kjemiske betegnelsen er kaliumheksacyanoferrat(III), og den kjemiske formelen er K3[Fe(CN)6], .