Molybdenklorider, kjemiske forbindelser mellom molybden og klor. Det mest stabile er molybdenpentaklorid, MoCl5, som fås som et mørkegrønt, krystallinsk stoff ved å varme molybdenpulver opp i klorstrøm. Ved reduksjon med hydrogen eller ved oppvarming med molybdenpulver går det over i molybdentriklorid, MoCl3, som er et mørkerødt, krystallinsk stoff. Ved oppvarming spaltes trikloridet i brunt molybdentetraklorid,, MoCl4, og gult molybdendiklorid, MoCl2.