Rinmans grønt, en sink-koboltspinell med ideell sammensetning ZnCo2O4. Blir brukt som kunstnerfarge under navn av koboltgrønt og fremstilles ved å gløde sinkoksid med termisk spaltbare koboltsalter. Med voksende koboltinnhold blir fargen mørkere. Fargen er meget bestandig. Ble første gang fremstilt 1780 av den svenske bergingeniør S. Rinman ved å felle sink- og koboltsulfat med soda og gløde det dannede bunnfall.