Frémys salt, kaliumhydrogenfluorid, K+(HF2). Oppdaget av den franske kjemikeren Edmond Frémy (1814–94), som utførte en rekke viktige arbeider i uorganisk kjemi og i industriell kjemi.