SrCrO4, lysende gult stoff som tidligere ble anvendt som pigment under navn av strontiumgult i korrosjonsbeskyttende malinger.