K2MnO4, grønn smelte som dannes når brunstein, MnO2, varmes opp sammen med salpeter, KNO3. Smelten kan pga. fargen brukes til påvisning av små spor av mangan. I vandig løsning spaltes manganat i permanganat og brunstein: 3 MnO42 + 2H2O = 2MnO4 + MnO2 + 4OH, og løsningens farge endres fra grønt til fiolett. Kaliummanganat er derfor blitt kalt «den mineralske kameleon».