Deuteriumoksid, tungtvann, D2O, vannklar væske uten lukt og smak. Densitet ved 20 °C 1,105 g/mL (hos vanlig vann 0,998 g/mL), smeltepunkt 3,82 °C og kokepunkt 101,42 °C. Se tungtvann.