UO2(NO3)2·6H2O, sitrongult, hygroskopisk stoff med gulgrønn fluorescens og praktisk betydning for fremstilling av uran(VI-oksid og metallisk uran.