H2S2O3, fargeløs, oljeaktig væske som fremstilles ved innvirkning av hydrogenklorid på tiosulfater i eter ved –78 °C: S2O32 + 2 HCl = H2S2O3 + 2 Cl, eller ved reaksjon mellom svoveltrioksid og hydrogensulfid under tilsvarende betingelser: SO3 + H2S = H2S2O3. Spaltes ved oppvarming i vannfritt medium i svoveltrioksid og hydrogensulfid. Saltene av tiosvovelsyre kalles tiosulfater.