AlF3, danner salter med andre fluorider. Det viktigste saltet er kryolitt, Na3AlF6. Industrielt fremstilt kryolitt brukes som løsemiddel for alumina i fremstilling av aluminium ved elektrolyse.