CrO2Cl2, mørkerød lysømfintlig væske med kokepunkt 117 °C. Kromylklorid er et sterkt oksidasjonsmiddel og det eneste oksohalogenid av krom med praktisk anvendelse. Det fremstilles ved å reagere hydrogenklorid med krom(IV)oksid: 2HCl + CrO3 = CrO2Cl2 + H2O eller ved å varme opp kaliumdikromat og kaliumklorid med konsentrert svovelsyre. Kromylklorid spaltes av vann: CrO2Cl2 + 2H2O = H2CrO4 + 2HCl. Det reagerer ofte heftig under ilddannelse med organiske stoffer. Anvendes som oksidasjons- og kloreringsmiddel, for fremstilling av krom(III)kompleksforbindelser, ved organiske synteser m.m.