Silisider, fellesbetegnelse for binære forbindelser mellom silisium og metaller. De kan fremstilles ved f.eks. å smelte silisium sammen med vedkommende metall eller ved å redusere metalloksider med overskudd av silisium. Silisider av aluminium, gallium, indium, sink, kadmium, tinn, antimon, sølv og gull er ikke kjent. Halvledende silisider med sammensetning som avviker fra de vanlige valensregler, f.eks. kalsiumsilisidene CaSi og CaSi2, har Si–Si-bindinger i strukturen. De fleste tungmetallsilisidene har utpreget metallisk karakter. De utmerker seg ofte ved stor hardhet, god kjemisk motstandsevne og høye smeltepunkter. Kalsiumsilisid blir bl.a. anvendt som desoksidasjonsmiddel ved fremstilling av rustfritt stål.