NaHSO4 · H2O, tidligere kalt natriumbisulfat, store, fargeløse krystaller som løser seg lett i vann med sur reaksjon. Anvendes i fargerier, til rensing av platinagjenstander, bilradiatorer og sanitærporselen, som oppslutningsmiddel for tungtløselige forbindelser i kjemisk analyse m.m.