Uranoksider, fellesbetegnelse på kjemiske forbindelser mellom uran og oksygen. Omfatter bl.a. forbindelser med sammensetning UO, U2O3, UO2, U2O5, U3O8 og UO3, hvor uran er i oksidasjonstrinn mellom +II og +VI. Uran(IV)oksid, UO2, har sammensetning alt etter temperatur og trykkforhold mellom UO1,65 og UO2,28. Ved oppvarming av uranoksider ved 800 °C i luft dannes det gule, stabile U3O8.