tinn(II)sulfat, SnSO4, fargeløst lett løselig stoff, brukes til galvanisk fortinning og til plettering av ståltråd. En rekke andre tinnsulfater eksisterer, men er lite karakterisert.