MgBr2, fargeløs, meget hygroskopisk forbindelse. Forekommer i havvann (0,0076 vektprosent), i enkelte mineralvannkilder, i Dødehavet, i Great Salt Lake, Utah, og i saltleier. Blir brukt til organiske synteser og som nerveberoligende middel.