Kadmiumwolframat er et fast stoff som brukes til fremstilling av fluorescerende farger, i røntgenskjermer og scintillasjonstellere. Den kjemiske formelen er CdWO4.