Kalkogenider, binære forbindelser hvor kalkogener (oksygen, svovel, selen, tellur) er den elektronegative komponent, dvs. oksider, sulfider, selenider og tellurider.