MgCO3, hvit, tungt løselig forbindelse som krystalliserer med 1, 3 eller 5 molekyler krystallvann. Opptrer i naturen som mineralet magnesitt og som komponent i mineralet dolomitt (se magnesium). MgCO3 felles i vann kun ved et tilstrekkelig stort overskudd av karbonsyre, ellers dannes basisk magnesiumkarbonat, 4MgCO3 ·Mg(OH)2 ·4H2O eller 5H2O såkalt magnesia alba. De er snøhvite, meget lette, løse pulvere, som blir brukt i glass- og keramikkproduksjon, ved sårbehandling og mot overskudd av magesyre, som middel mot syre- og arsenikkforgiftninger, i tannpasta, i pussemidler, i pudder, som fyllstoff i farger, papir, gummi og plast, for klaring av væsker, til fremstilling av ildfaste steiner og fôringer, til varmeisolasjon m.m.