Ba(NO3)2, fargeløse, noe hygroskopiske, oktaedriske krystaller, som er giftige. Nitratet anvendes til fremstilling av rent bariumoksid og bariumperoksid, og i fyrverkeriindustrien for å gi grønnfarget lys.