SrCl2 · 6H2O, fargeløse, nåleformede, hygroskopiske krystaller som forvitrer i tørr luft. Avgir hydratvannet ved temperaturer over 60 °C. Kloridet blir brukt for elektrolytisk fremstilling av metallisk strontium for fyrverkeriformål.