KClO4 fargeløst eller hvitt, oksiderende stoff. Det er tungt løselig i kaldt vann og kan nyttes til å påvise kaliumioner ved utfelling. Kaliumperklorat anvendes i blanding med organiske stoffer til fremstilling av sprengstoffer. Disse er mindre ømfintlige overfor støt og gnidning enn kloratsprengstoffene.