KNO3, kalisalpeter, fra gammelt av kalt salpeter (av lat. sal petrae), fargeløst eller hvitt, vannfritt stoff. I motsetning til natriumnitrat er kaliumnitrat ikke hygroskopisk. Det er meget lett løselig i varmt vann. Ved oppvarming til over smeltepunktet (334 °C) avgir kaliumnitrat oksygen og går over i kaliumnitritt: 2KNO3 = 2KNO2 + O2. En smelte av kaliumnitrat virker derfor sterkt oksiderende og oksiderer kull, svovel, organiske forbindelser m.m. under eksplosjonslignende fenomener.

Kaliumnitrat dannes i naturen ved forgjæring av nitrogenholdige organiske stoffer i kaliumrik jord. Slike naturlige forekomster finnes særlig i subtropiske land som India (Bengal) og i Kina. I Europa kjennes mindre forekomster fra Ungarn, Spania og Russland. Tidligere ble disse naturlige forekomstene benyttet for fremstilling av kaliumnitrat.

For å dekke kruttindustriens behov begynte man på 1700-tallet å fremstille kaliumnitrat kunstig i såkalte salpeterplantasjer ved å etterligne den naturlige prosess for kaliumnitratfremstilling. I plantasjene ble store hauger av aske, avfall, jord og møkk overhelt med gjødselvann. Under innflytelse av nitratbakterier ble det etter hvert dannet større mengder av kalsiumnitrat, Ca(NO3)2. Denne ble løst i vann og tilsatt en løsning av pottaske (kaliumkarbonat). Dermed felles tungt løselig kalsiumkarbonat, og man får tilbake en løsning av kaliumnitrat: Ca(NO3)2 + K2CO3 = CaCO3 + 2KNO3. Ved inndampning av løsningen fås fast kaliumnitrat.

Etter oppdagelsen av store forekomster av natriumnitrat, NaNO3, i Chile på begynnelsen av 1800-tallet, ble dette såkalte chilesalpeter, det viktigste råstoff for fremstilling av kaliumnitrat. I en såkalt konversjonsprosess ble en varm, mettet løsning av chilesalpeter tilsatt en tilsvarende mengde kaliumklorid: NaNO3 + KCl = KNO3 + NaCl. I den varme løsningen vil natriumkloridet være minst løselig. Det krystalliseres ut og fjernes ved filtrering. Ved senere avkjøling av løsningen vil kaliumnitrat felles ut. Kaliumnitrat fremstilt på denne måten kalles gjerne konversjonssalpeter.

Chilesalpeter er nå i stor utstrekning erstattet med syntetisk fremstilt natriumnitrat eller salpetersyre. Den teknisk mest benyttede metoden bruker salpetersyre, og klor fås som biprodukt: 3KCl + 4HNO3 = 3KNO3 + Cl2 + NOCl + 2H2O. Nitrosylkloridet NOCl gir ved viderebehandling klor og salpetersyre.

Kaliumnitrat blir brukt til fremstilling av krutt (alminnelig svartkrutt består av 75 % kaliumnitrat, 15 % trekull og 10 % svovel, bindemiddel), fyrverkerisaker, kuldeblandinger, som tilsetning til tobakk for å gjøre forbrenningen lettere, ved fremstilling av glass, keramikk og emalje, som oksidasjonsmiddel i faste rakettdrivstoffer, som gjødselstoff m.m.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.