T2O, væske som tilsvarer alminnelig vann, men basert på hydrogenisotopen tritium. Den fremstilles ved katalytisk oksidasjon av tritium eller ved reduksjon av kobberoksid med tritium. Tritiumoksid har trippelpunkt ved 4,49 °C, kokepunkt 101,51 °C og densitet 1,2138 g/cm3 ved 25 °C. Temperatur for maksimal densitet, 1,2150 g/cm3, er 13,4 °C mot 3,98 °C for alminnelig vann og 11,23 °C for tungt vann.