Sr(OH)2 og Sr(OH)2 · 8H2O, fargeløse stoffer som løses i vann med sterkt basisk reaksjon, fås bl.a. ved å behandle strontiumoksid med vann. Blir brukt for fremstilling av smørende såper og fett og for stabilisering av plast.