Aluminiumsulfat, danner klare, fargeløse krystaller: Al2(SO4)3·18H2O. Aluminiumsulfat har stor teknisk anvendelse, særlig i papirindustrien til såkalt liming av papir, men også i garverier og i tekstilindustri. Fremstilles ved reaksjon mellom aluminiumhydroksid og svovelsyre.