AgCN, et hvitt, tungt løselig stoff, som fås som bunnfall når en alkalicyanidløsning settes til en sølvnitratløsning: AgNO3 + KCN = AgCN + KNO3. Sølvcyanid farges brunt av lys pga. sølvutskillelse. 100 g vann løser ved 20 °C bare 2,8·10−3 mg sølvcyanid. Det løser seg derimot lett i blåsyre og i overskudd av alkalicyanider under kompleksdannelse: AgCN + CN = [Ag(CN)2]. Dicyanoargentat-komplekset spiller en viktig rolle ved galvanisk forsølving.