Internasjonale klassiske komponister og verker i romantikken

Fagansvarlig

Rune J. Andersen

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 397 artikler: