Stanisław Moniuszko, polsk komponist, ved siden av Chopin den betydeligste polske komponist på 1800-tallet. Skrev operaer (Halka, 1847–58, den polske nasjonalopera), korverker og ca. 300 sanger.