Olof Åhlström, svensk komponist, musikkforlegger og embetsmann. Fra 1776 til sin død organist ved flere kirker i Stockholm. I 1788 fikk han kongelig privilegium på notetrykking, og gav bl.a. ut, arrangerte og delvis nedskrev etter dikterens muntlige foredrag førsteutgavene av Carl Michael Bellmans Fredmans epistlar (1790) og Fredmans sånger (1791). I 1788 fikk han i oppdrag å lage en ny koralbok; den ble ferdig 1832. Sammen med Arvid August Afzelius utgav han 1814 den første trykte samling svenske folkedanser, Traditioner af swenska folk-danser. Han komponerte en del klaververker, en opera og en rekke enkle, melodiøse sanger.