Aleksandr Aleksandrov, sovjetisk komponist og dirigent. Studerte først ved konservatoriet i Sankt Petersburg deretter ved konservatoriet i Moskva. Her avla han eksamen i komposisjon for S. Vasilenko 1913 og i sang for U. Mazetti 1916. Fra 1918 var Aleksandrov lærer ved konservatoriet i Moskva der han ble utnevnt til professor 1922. Han grunnla og ledet Sovjetunionens sang- og danseensemble fra l928. Aleksandrov gjorde mange utenlandske gjestespill og under hans ledelse vant ensemblet betydelig popularitet. Blant Aleksandrovs beste sanger finner man "Den hellige Krigen", "Sangen om Sovjetarmeen" og "Den hellige Leninfanen". Han satte musikk til den sovjetiske nasjonalhymnen Sojus nerusjimyj respublik svobodnykh i 1943.