Lili Boulanger, fransk komponist, søster av Nadia Boulanger. Som første kvinne mottok hun 1913 Roma-prisen for kantaten Faust et Hélène. Til hennes verker hører bl.a. to symfoniske dikt, sanger for kor eller solister med orkester og klaverstykker.